Header Ads

Visi dan MisiVisi Sekolah 

"Mewujudkan lembaga pendidikan islam yang bermutu tinggi dan unggul, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sanggup memikul amanah Allah sebagai hamba Allah dan Khalifah fil ardhi"


Misi Sekolah 

Menyelenggarakan pendidikan islam secara integral meliputi aspek ruhiyyah, aqliyyah dan jismiyyah sehingga dapat :

A. Mengantarkan generasi umat islam yang beriman, berilmu dan beramal soleh
B. Menghantarkan generasi ummat islam yang menjadikan seluruh hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
C. Menghantarkan generasi umat islam yang taat dalam membangun peradaban islam
D. Menghantarkan generasi umat islam yang mampu membangun masa depannya dengan kemampuan, keahlian dan kerampilan yang mumpuni di semua sektor kehidupan.
E. Memberikan arahan untuk memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya.
F. Melanjutkan, menumbuh kembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia khususnya umat islam, untuk membangun peradaban islam dimuka bumi.
Diberdayakan oleh Blogger.
" Selamat Datang di Website Sekolah Integral Hidayatullah Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia "